Information About EVO-KAUBANDUS


List Title:
Ettevõtluse osakonna kaubandusettevõtete infolist
List Owner:
owner-evo-kaubandus@post.raad.tartu.ee ()
Mailing List Software:
Majordomo
Address for Posts:
evo-kaubandus@post.raad.tartu.ee
Address for Mailing List Commands:
majordomo@post.raad.tartu.ee
List Description:
Ettevõtluse osakonna kaubandusettevõtete infolist
Subscription Commands
Subscribe to EVO-KAUBANDUS
Unsubscribe from EVO-KAUBANDUS
Other Commands:
EVO-KAUBANDUS Information File
Get the EVO-KAUBANDUS Archive File Index
Get a EVO-KAUBANDUS Archive File
Review EVO-KAUBANDUS's Distribution List

Help on Information About a Mailing List


Go to TLV LWGate Home Page.