Lists on the TLV LWGate


The following mailing lists are currently available from this LWGate. Select the appropriate list to issue commands and read information about it. If you belong to a mailing list which is not shown below, contact your list owner to see if it can be added.

Note that since the mailing lists available on the TLV LWGate is so extensive, this is only a partial list. A list of the various sections is available.


AINESEKTSIOON (Tartu koolide ainesektsioonid)
AJALOOKLUBI (Tartu Linnamuuseumi ajalooklubi)
AJALUGU (Ajaloo õpetajad)
ALGOPETUS (Algõpetuse õpetajad)
ALUSHARIDUS (Lasteaiaõpetajad)
ARENGUKAVA ()
BBB (Baltic Biogas Buses)
BIOLOOGIA (Bioloogia õpetajad)
EMAKEEL (Eesti keele õpetajad)
ERALASTEAIAD (Tartu eralasteaednikud)
ERALASTEHOIUD (Tartu eralasteaednikud)
ERILINE (Erinoorsootöö töötajad)
EVO-KAUBANDUS (Ettevõtluse osakonna kaubandusettevõtete infolist)
EVO-TEENINDUS (Ettevõtluse osakonna teenindusettevõtete infolist)
EVO-TOITLUSTUS (Ettevõtluse osakonna toitlustusettevõtete infolist)
EVO-TOOTMINE (Ettevõtluse osakonna tootmisettevõtete infolist)
EVO-TUGISTRUKTUURID (Tartu ettevõtluse tugistruktuurid)
EVO-TURISM (Ettevõtluse osakonna turismiettevõtete infolist)
FYYSIKA (Füüsika õpetajad)
GEOGRAAFIA (Geograafia õpetajad)
HANSARAHVAS (Tartu hansapäevad)
HARIDUSTEHNOLOOG (Tartu linna haridustehnoloogid)
HEVKO (Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordinaatorid)
HUVIJUHT (Tartu koolide huvijuhid)
HUVIKLUBI (Tartu noorte huviklubide juhid)
HUVILISED (Tartu LV pressiteadete huvilised)
INFO (Tartu hariduselu puudutav info)
INFOJUHT (Tartu koolide infojuhid)
INFORMAATIKA (Informaatika õpetajad)
INGLISEKEEL (Inglise keele õpetajad)
JAAMA14 (Tartu Laulupeomuuseumi sõbrad)
KEEMIA (Keemia õpetajad)
KEHALINE (Kehalise kasvatuse õpetajad)
KLASSIJUHATAJA (Tartu koolide klassijuhatajad)
KOOLIDE_HOOLEKOGUD (Tartu koolide hoolekogud)
KOOLIJUHT (Tartu koolijuhid)
KOOLILEHT (Tartu koolidevaheline töögrupp)
KOOR (Tartu Laulupeomuuseumi koor)


Go to TLV LWGate Home Page.