Lists on the TLV LWGate


The following mailing lists are currently available from this LWGate. Select the appropriate list to issue commands and read information about it. If you belong to a mailing list which is not shown below, contact your list owner to see if it can be added.

Note that since the mailing lists available on the TLV LWGate is so extensive, this is only a partial list. A list of the various sections is available.


KULTUURIINFO (Tartu kultuuriinfo)
KUNST (Kunstiõpetuse õpetajad)
LA-LOGOPEEDID (Lasteaedade logopeedid)
LA-MUUSIKUD (Lasteaedade muusikaõpetajad)
LAPSEVANEMAD (Tartu lapsevanemad)
LASTEAEDADE_HOOLEKOGUD (Tartu lasteaedade hoolekogud)
LASTEAIAD (Tartu lasteaednikud)
LIIKLUS (Liikluskasvatuse ainesektsioon)
LIIKLUSMUUT (Liikluskorralduse muudatused Tartus)
LINNALIINID (Muudatused Tartu ühistranspordis)
LOGOPEED (Koolide ja lasteaedade logopeedid)
LOOMEMAJANDUS (Tartu loomemajandus)
MATEMAATIKA (Matemaatika õpetajad)
MEISTRIKLASS (Tartu koolide karjäärikoordinaatorid)
MUUSIKA (Muusika õpetajad)
NOORSOOTOOINFO (Tartu noorsootöö info)
OKOTUGI (Ökotugi)
OPPEJUHT (Tartu koolide õppejuhid)
OSKUS (Töö- ja kunstiõpetuse õpetajad)
PEDAGOOGIDEKLUBI (Tartu koolide ja lasteaedade õpetajad)
PROGRAMM (Noorsootöö programmijuhid)
PSYHHOLOOG (Tartu koolide psühholoogid)
RAAMATUKOGUHOIDJAD (Tartu koolide raamatukoguhoidjad)
RYHM (LA Päkapikk - Häbelikud rühm)
RYHM-VANEMAD (LA Päkapikk - Häbelikud rühm (vanemad))
SAKSAKEEL (Saksa keele õpetajad)
SOTSPED (Koolide sotsiaalpedagoogid)
SUPILINN (Supilinna Selts)
TARTUEHITAB (Tartu LV planeerimis- ja ehitusinfo)
TARTUNOORTEKESKUSED (Tartu linna noortekeskuste tootajad)
TARTUTANTS (Tartu ja Tartumaa tantsuõpetajad)
TEAVE ()
TERVIS (Tartu koolide tervisenõukogud)
TESTEXPERT (Test)
UUDISED (Tartu Linnamuuseumi sõbrad)
VENEKEEL (Vene keele õpetajad)
VENEKEELV (Vene keele (emakeelena) õpetajad)
YRITUS (Noorteprojekti meeskond)


Go to TLV LWGate Home Page.